Hoppa till textinnehållet

2019-03-18 08:00

Hälften av företagarna är dåligt insatta i pensionssystemet

Företagare behöver ta ett betydligt större ansvar för sin pension än anställda. Men 50 procent av företagarna uppger att de har liten eller ingen kunskap alls om hur pensionssystemet fungerar. Det visar en undersökning från Sifo [1] på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Okunskapen riskerar att leda till att många företagare kommer behöva leva på små marginaler som pensionärer.

Svenskarnas pensionsinkomster kommer i första hand från den allmänna pensionen och tjänstepensionen. För den stora majoriteten av alla anställda avsätts medel till dessa pensioner med automatik. Företagare måste däremot ta ett betydligt större ansvar för sin framtida pension. Den allmänna pensionen baseras på den lön företagaren tagit ut under sitt yrkesliv och för att få tjänstepension måste företagaren själv göra avsättningar till den.

-Som företagare behöver du känna till hur pensionssystemet fungerar. Fortfarande väljer alltför många att hålla ned sitt löneuttag och istället ta ut utdelning. Det slår direkt mot den allmänna pensionen. Utöver det skulle de flesta företagare åtminstone behöva göra pensionsavsättningar i nivå med vad anställda får genom sin tjänstepension, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Ett högre löneuttag ger högre statlig pension upp till taknivån på cirka 43 300 kronor i månaden. De flesta anställda får utöver det avsättningar till tjänstepension via sina arbetsgivare. Dessa uppgår till cirka 4,5 procent av lönen på lönesummor upp till cirka 40 000 kronor i månaden. För löneinkomster över denna nivå är avsättningarna 30 procent.

Över 40 procent av företagarna tar inte del av sin pensionsprognos
I undersökningen framgår också att 42 procent av företagarna inte tar del av sin pensionsprognos på minpension.se. Det innebär att många inte är medvetna om vilken pension de kan förvänta sig att få. Därmed blir det svårt att i tid vidta de åtgärder som behövs för att garantera en bra levnadsstandard som pensionär.

-Företagare är överrepresenterade bland de fattigaste pensionärerna i Sverige och för många företagare blir tyvärr de första pensionsutbetalningarna ett bryskt uppvaknande. Genom att i god tid se över sin framtida pension kan företagarna undvika obehagliga överraskningar, säger Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank – så tryggar du som företagare din pension

• Ta reda på vilka pensionsinkomster som du förväntas få, till exempel genom minpension.se
• Fundera på vilken inkomst du vill ha som pensionär. Pensionen är inte något som bara löser sig. Tänk igenom vilka förväntningar du har på pensionärslivet och lägg upp en plan för att nå dem.
• Ta ut en skälig lön. En högre lön ger högre allmän pension upp till lönetaket på 43 300 kronor. Även sjuk- och arbetslöshetsersättning baseras på löneuttaget.
• Börja spara så tidigt som möjligt till din pension. Även mindre månatliga avsättningar kan få stor betydelse på sikt.

För mer information:
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna, tfn 076 802 59 89  www.swedbank.se/foretagande
Anette Ringius, presskontakt, Swedbank, tfn 070 5292476                                            www.swedbank.se/framtid

[1] Undersökningen genomfördes 7-18 januari 2019, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog varav 123 var företagare.