Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och hållbart företagande

Vi tar vårt ansvar, som en stor aktör på finansmarknaden, på allvar. Hållbarhet, ett hållbart företagande och att främja en ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling ska genomsyra vår verksamhet. Ramverk som strategier, policys, internationella åtaganden och mål i linje med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet pekar ut riktningen.

Styrning och uppföljning

Mer om hållbarhet