Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet och hållbart företagande

Vi tar vårt ansvar, som en stor aktör på finansmarknaden, på allvar. Hållbarhet, ett hållbart företagande och att främja en ekonomisk, socialt och miljömässig hållbar utveckling ska genomsyra vår verksamhet. Ramverk som strategier, policys, internationella åtaganden och mål i linje med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet pekar ut riktningen.

Styrning och uppföljning

Mer om hållbarhet

Swedbank Sustainability Innovation Day

Vi har utmanat våra leverantörer att komma med innovativa idéer som ett steg som mot vår vision – ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle, till exempel: Hur kan vi stärka våra kunder på deras hållbarhetsresa och på vilket sätt kan vi inkludera ESG-faktorer i vårt beslutsfattande och våra värdeflöden? En jury har valt ut de elva bästa idéerna som kommer att presenteras på Sustainability Innovation Day den 6 oktober, 2021.

 

Vill du veta mer

Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank, Helen Gothenby, Chef Know Your Supplier, Inköpsavdelningen och Sandra  Göransson Kall, Hållbart inköp, Inköpsavdelningen