Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss. Som en stor aktör på finansmarknaden kan vi påverka samhällen, människor och miljö, för att på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling. 

Hållbart företagande

Vi integrerar hållbarhet i vår affär – i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp och i våra betalningsflöden.
Genom hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten kan vi bidra till mer hållbara företag och samhällen.
Vårt miljöarbete utgår från de områden där störst miljöpåverkan sker.

A bunch of people sitting close together on a bench having coffee looking at a dog

Hållbart företagande i alla led

Strategi och ramverk

Vi påverkar miljön både när våra kunder använder våra tjänster och i vår egen interna verksamhet. Ta del av vår strategi för hållbarhet, samt policys och internationella överenskommelser.

Uppföljning och utvärdering

Vårt hållbarhetsarbete utvärderas kontinuerligt och redovisas varje år. Vi rapporterar enligt GRI och integrerar vår hållbarhetsrapport med årsredovisningen.

Våra dotterbolag

Här hittar du information om hållbarhetsarbetet i våra dotterbolag, Swedbank Försäkring och Swedbank Robur.

Hållbara produkter

Swedbank emitterar gröna obligationer och kan därmed vara delaktig i att marknadsföra och stödja den långsiktiga utvecklingen av hållbara lösningar.