Hoppa till textinnehållet

Ansvarsfulla affärer

Tre personer sitter och samtalar på en restaurang

Bankens största hållbarhetspåverkan sker genom relationen till våra kunder och affärspartners. Vi koncentrerar vårt hållbarhetsarbete till de områden vi identifierat som mest väsentliga.