Swedbanks digitala tjänster möjliggör för kunderna att enkelt komma i kontakt med banken och utföra sina bankärenden när och hur det passar dem. God tillgänglighet, oavsett kanal, är en av de viktigaste faktorerna när kunderna besvarar undersökningar. Utöver ett stort kontorsnät, finns de flesta tjänsterna på digitala plattformar som mobilapp och i internetbanken.

Det ska vara enkelt för alla kundgrupper att komma i kontakt med banken. Flera initiativ har tagits de senaste åren för att göra det enklare att nå och förstå de produkter och tjänster som banken erbjuder. Säkerhetsinformation finns på 12 språk och dessutom finns möjligheten för hörselskadade att använda teletal när de ringer bankens personliga service.

För att säkerställa att vi hela tiden gör framsteg och främjar ett långsiktigt värdeskapande följer vi kontinuerligt upp relevanta nyckeltal. Exempel på dessa är hur många av våra kunder som är aktiva, hur den digitala försäljningen av våra produkter ser ut och andelen nöjda och lojala kunder som mäts genom våra kundundersökningar.

För att motverka det digitala utanförskapet arbetar Swedbank tillsammans med sparbankerna och sparbanksstiftelserna med initiativet ”Digital ekonomi”, där syftet är att hjälpa de som är osäkra att våga prova digitala tjänster som BankID och Swish. Utöver det så läggs även stor vikt på säkerhet på nätet och hur man undviker bedrägerier.