Digital bank
Swedbanks digitala tjänster gör det enkelt för kunderna att komma i kontakt med och utföra sina bankärenden när och hur det passar dem. God tillgänglighet, oavsett kanal, är en av de viktigaste faktorerna som nämns i kundundersökningar. Utöver ett stort kontorsnät, finns de flesta tjänsterna tillgängliga på digitala plattformar som mobilapp och i internetbanken.

Tillgänglig service
Swedbank erbjuder service med god tillgänglighet. Det finns bland annat säkerhetsinformation på 12 språk och alternativ som gör att hörselskadade får personlig hjälp per telefon. Dessutom finns säkerhetsdosan till mobil- och internetbanken med större knappar och högre ljud samt produktblad i blindskrift.

Bankkontor
Det traditionella bankkontoret uppskattas fortfarande för ett personligt möte och rådgivning. I Sverige är alla filialer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och i de baltiska länderna är 94% av filialerna tillgängliga.
I samarbete med detaljhandlare och leverantörer av olika tjänster, som till exempel postkontor, kan Swedbank erbjuda banktjänster på flera platser på våra fyra hemmamarknader. Banken finns också i köpcentra och andra offentliga platser då och då, i så kallade ”pop-up-butiker”.
Som kund kan du också använda uttagsautomater för att hantera kontanter. I Estland, Lettland och Litauen finns det över 1100 bankomater. Swedbank samarbetar med Bankomat AB i Sverige, som har bankomater på över 500 platser i Sverige.

Innovativ kultur
Swedbank har en stark innovationskultur. Under åren har Swedbank ofta varit först med att lansera nya digitala lösningar för kunderna som blir mer och mer digitalt aktiva. Det är delvis ett resultat av den höga IT-mognadgraden på de marknader vi verkar på, men även till följd av vår stora kundbas med privatkunder och vårt fokus på vardagliga banktjänster.

Swedbank är också partner med olika fintechföretag som Meniga och Mina Tjänster (My Services) på ett antal områden för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden och öka vår tillgänglighet.

Digital inkludering
För att bidra till att fler äldre blir digitalt inkluderade hålls utbildningsträffar om digitala tjänster på flera bankkontor samt för pensionärsnätverk. För att motverka det utanförskapet arbetar Swedbank tillsammans med sparbankerna och sparbankstiftelserna med initiativet ”Digital ekonomi”, där syftet är att hjälpa de som känner sig obekväma att pröva digitala tjänster som BankID och Swish. Utöver det så läggs även stor vikt på online-säkerhet och hur man undviker bedrägerier.

Betalkort utan bankkonto
Förladdade kort erbjuds kommuner, landsting, myndigheter och offentliga företag. Tjänsten används för utbetalning av försörjningsstöd och ersättning till personer som saknar personnummer eller bankkonto, men även som ett kollektivt betalkort för anställda vid skolor, offentliga bostäder, sociala tjänster etc. Kortet ersätter ofta kontanthantering och kan användas i alla butiker och uttagsautomater och används av ungefär hälften av landets kommuner.

Stödprogram för bostadslån med statlig garanti
I de tre baltiska länderna har Swedbank deltagit i ett stödprogram för bostadslån med en statlig garanti. Syftet är att stödja olika grupper, genom att möjliggöra finansieringen av en egen bostad, utifrån fastställda kriterier. I Lettland kan till exempel barnfamiljer och medborgare upp till 35 år med en högre utbildning eller yrkesutbildning ansöka om dessa lån.

Utveckling och framsteg
För att säkerställa framsteg och långsiktigt värdeskapande följer vi upp arbetet och relevanta indikatorer kontinuerligt. Exempel på indikatorer är aktiva kunder, digital försäljning av vardagliga bankprodukter.