Som en av de största bankerna i Norden och Baltikum har vi stora möjligheter att påverka samhället i hållbar riktning.

Ansvarsfull marknadsföring är en naturlig del av vårt engagemang för hållbarhet. Vi är en bank för de många människorna och företagen. Det ska även märkas i vår marknadsföring.

  • Vi strävar alltid efter att människor med olika bakgrund, åldrar och ursprung ska vara representerade.
  • Vi undviker att visa stereotypa könsroller.
  • Vi marknadsför inte våra tjänster och produkter till barn eller i medier som riktar sig specifikt till minderåriga. När barn och ungdomar förekommer i vår marknadsföring så görs det ansvarsfullt och sker av fri vilja.
  • Produktionen av vår marknadsföring sker på ett tryggt och säkert sätt. Vi producerar så hållbart som möjligt och de externa samarbetspartners vi samarbetar med ska leva upp till våra krav.

Mångfald och inkludering

Vi vill vara ledande inom jämställdhet, mångfald och inkludering. Swedbank tillämpar absolut nolltolerans mot diskriminering, övergrepp, sexuella trakasserier och mobbning. Vi vill skapa en kultur där jämställdhet och mångfald är självklara delar av organisationen och där olikheter aktivt används för att skapa affärsnytta.

Som en konsekvens av detta, förväntar vi oss att byråer och andra externa partners involverade i vår marknadsföring uppfyller våra krav på nolltolerans mot diskriminering och tar proaktiva initiativ för ökad mångfald och jämlikhet.

Vår marknadsföring ska spegla mångfalden bland våra kunder och befolkningen i de länder där vi verkar. Vi är måna om att inte förstärka negativa stereotyper, snarare bryta mot dem.

Barn

Vi annonserar inte i medier som riktar sig direkt till barn. I vår digitala marknadsföring riktar vi oss inte till minderåriga. När det är möjligt riktar vi oss till inloggade användare, exempelvis när vi annonserar på nyhetssajter.

När barn deltar i vår marknadsföring är det viktigt att de gör så av egen fri vilja. Om minderåriga är med i en filminspelning eller fotografering har vi alltid en representant från Swedbank på plats, för att säkerställa en trygg och säker miljö för barnen.

Varumärkessäkerhet

Vi lägger ner mycket tid, resurser och engagemang i att möjliggöra för positiv samhällsförändring, därför är det självklart att vi inte vill att vår marknadsföring ska finnas på fel plattformar eller i samband med innehåll som är olämpligt.

Därför anstränger vi oss hårt för att undvika olämpliga sammanhang för vår annonsering, inte minst på nätet. För programmatisk annonsering använder vi vitlistning och sluter direktavtal med medier för att minimera risken för domänbluffar (domain spoofing), bottrafik och andra former av nätbedrägeri.

I sociala medier undviker vi format som inte har möjlighet till vitlistning, så som instream videos, instant articles och audience network. På Youtube använder vi den högsta kontrollnivån för varumärkessäkerhet.

Hållbara evenemang

Att träffa kunder och samarbetspartners direkt, vid nätverksträffar, konferenser och andra typer av evenemang, är en viktig del av vår marknadsföring. Evenemang kan ses som en fysisk manifestation av vilka vi är som varumärke och företag.

Därför är det viktigt för oss att genomföra våra evenemang  på ett hållbart sätt, där vi tar hänsyn till etiska, miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbara aspekter. Våra evenemang ska till exempel vara inkluderande och lättillgängliga; alla inbjudna ska kunna delta. Vi försöker även att stödja lokalsamhället där evenemanget sker, genom att anlita lokal eventpersonal och servera lokalproducerad mat och dryck i största möjliga mån.

Och för att skapa miljömässigt hållbara evenemang använder vi helst digitala material snarare än papper, undviker engångsmaterial och väljer ekologisk mat.

Marknadsföringsmaterial

Det digitala skiftet till trots, så sker fortfarande en del av vår marknadsföring i fysisk form. Även här försöker vi minska våra klimatavtryck så mycket som möjligt.

Till exempel väljer vi miljövänliga material och högre kvalitet som håller längre, när vi tar fram profilartiklar och marknadsföringsmaterial.

Vi arbetar också med att minska mängden fysiska utskick de närmsta åren. Istället för tryckt material använder vi digitala kanaler och håller nere fysisk post till ett absolut minimum. Majoriteten av vårt marknadsmaterial och våra utskick kommer att vara digitala i framtiden.

Transparens

Vi försöker alltid kommunicera våra produkter och tjänster så rakt och enkelt som möjligt. Vi utelämnar inte nödvändig information och undviker otydlig eller obegriplig information om ett erbjudande, en produkt eller tjänst som vi marknadsför.

Så långt som möjligt undviker vi finstilt om villkor och regler i vår marknadsföring. Om vi inkluderar beräkningsexempel så gör vi det så klart, koncist och transparent som möjligt. Vi är också öppna och tydliga med effektiv ränta och bolånekrediter.