Växthusgasutsläpp

– Minska Swedbanks direkta utsläpp av växthusgas med 60% till 2018 med 2010 som basår.

Energiförbrukning

– Minska energiförbrukningen (värme och el) med 5% per kvadratmeter och år.

Avfall

– Reducera avfallet med 5% under 2018.

Vatten

– Reducera vattenkonsumtionen per medarbetare med 3% under 2018.