• Vår strategi bygger på att integrera hållbarhet i hela bankens verksamhet, i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp samt i våra betalningsflöden.
  • Här hittar du hållbarhetsinformation från några av Swedbanks dotterbolag, Swedbank Försäkring och Swedbank Robur.