I vår mening är ett bra hållbarhetsarbete en grund till välskötta och lönsamma bolag. Vi tror att det på lång sikt ger god avkastning åt våra kunder på ett sätt som också är hållbart för samhället. Vårt arbete utgår från vår Policy för ansvarsfulla investeringar, som beskriver och styr hållbarhetsarbetet i alla våra fonder.

Vi är långsiktiga ägare och tar ställning i hållbarhetsfrågor. Vi integrerar hållbarhetsaspekter i vår förvaltning, avstår från investeringar och använder vår ägarposition till att påverka företag över hela världen. På så sätt bidrar vi till positiv utveckling. Till policyn har vi knutit ståndpunkter som förklarar vår hållning i ett antal frågor med särskilt stor påverkan på hållbar utveckling och våra investeringar. Vi utgår från dessa när vi utvärderar bolag och har påverkansdialoger.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på swedbankrobur.se/hallbarhet