Hoppa till textinnehållet

Medarbetare

Kollegor diskuterar något på kontoret

Swedbanks främsta styrka är dess engagerade och kompetenta medarbetare. Vår företagskultur är starkt värdebaserad med öppen, enkel och omtänksam som ledord. 

Engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att kunna bygga goda relationer och utveckla de tjänster som våra kunder behöver. För att våra medarbetare ska trivas lägger vi också ett stort fokus på att skapa balans mellan arbetsliv och fritid. 

Fokusområden

Swedbank fokuserar på tre viktiga områden för att möta framtida utmaningar:

  1. Kompetensutveckling

    Lägger grunden för konkurrenskraftiga erbjudanden

  2. Högt engagemang

    För ökad kundnöjdhet och nya affärsmöjligheter

  3. Professionella ledare

    Utvecklar medarbetare och våra kundrelationer

För att möta våra kunders framtida behov fortsätter vi att fokusera på kompetensutveckling, skapa möjligheter för intern rörlighet och främja mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi investerar i personalutveckling, förenklar intern kommunikation och genomför kvartalsvisa uppföljningar med målet att stärka medarbetarnas engagemang. 

Våra ledare ska utgå från en värdebaserad strategi för ledarskap, där coaching är avgörande för att framgångsrikt och effektivt leda medarbetare genom förändring och utveckling.