Engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att kunna bygga goda relationer och centralt för att kunna utveckla tjänster som uppfyller våra kunders behov.

För att hjälpa våra medarbetare att möta framtida utmaningar har vi fokuserat på tre viktiga områden:

  • Kompetensutveckling - lägger grunden för konkurrenskraftiga erbjudanden
  • Högt engagemang - för ökad kundnöjdhet och nya affärsmöjligheter
  • Professionella ledare - utvecklar medarbetare och våra kundrelationer


Fokusområden

För att möta våra kunders framtida behov fortsätter vi att fokusera på kompetensutveckling, skapa möjligheter för intern rörlighet och främja mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi investerar i personalutveckling, förenklar intern kommunikation och genomför kvartalsvisa uppföljningar med målet att stärka medarbetarnas engagemang. 

Våra ledare ska utgå från en värdebaserad strategi för ledarskap, där coaching är avgörande för att framgångsrikt  och effektivt leda medarbetare genom förändring och utveckling.

Jämställdhet, mångfald och inkludering
Swedbanks mål är att vara föregångare gällande frågor som rör kundrelationer, affärsetik och ansvar för viktiga sociala problemområden som jämställdhet, mångfald och inkludering. Läs mer här.

Policy för jämställdhet, mångfald och inkludering