Omfattning

Swedbanks hållbarhetspolicy gäller för Swedbank, dess dotterbolag och alla anställda i koncernen.

Policyn i korta drag

Swedbank har sedan starten försökt hitta finansiella lösningar på angelägna problem för enskilda individer, företag och samhället. Vår största konkurrensfördel, när det gäller att attrahera kunder, personal och investerare, är att främja ett sunt och hållbart samhälle. Att vara en inkluderande bank – som visar omtanke och öppenhet mot alla kunder och anställda oavsett deras ekonomiska situation, ålder, kön, ursprung, sexuella identitet eller funktionshinder – är nyckeln till en marknadsposition som har gjort det möjligt för oss att skapa ledande banktjänster. Vår framgång som bank är knuten till förmågan att uppfylla de sociala och miljömässiga utmaningarna i vår tid.

Hållbarhetspolicyn är en proaktiv partner till vår uppförandekod. Den beskriver Swedbanks ansvar gentemot samhället vi verkar i och som vi är en viktig del av. Den definierar vad hållbarhet betyder för Swedbank och vägleder alla insatser, målsättningar och instruktioner relaterade till bankens arbete för en hållbar samhällsutveckling.