Som bank är vi en del av de samhällen där vi verkar. Samtidigt har vi även global påverkan genom kreditgivning, investeringar, betalningar och leverantörskedja. På så sätt har vi både ett lokalt och globalt ansvar. Förutom ökad förståelse för korrelationen mellan mänskliga rättigheter och företag i en globaliserad värld så syftar policyn till att tydliggöra vårt ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Policyn för mänskliga rättigheter berör bland annat följande principer:

  • Vi agerar med skälig noggrannhet för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi bedömer risken för kränkningar av mänskliga rättigheter i relationer med medarbetare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samarbetspartners och beaktar påverkan på mänskliga rättigheter i våra affärsbeslut.
  • När vi identifierar högriskländer är situationen för mänskliga rättigheter i landet, så som den rapporteras av FN eller internationella människorättsorganisationer, alltid en del av bedömningen. Om vi verkar eller gör affärer i eller med högriskländer så ska ökad försiktighet vidtas och en riskanalys genomföras.
  • Barn är en speciellt sårbar grupp och vi delar alla ansvaret för världens barn. Som bank ser vi det därför som vårt ansvar att göra vårt yttersta för att undvika att det finansiella systemet används för att kränka barns rättigheter.
  • Vi främjar transparens och kommunicerar på ett sätt som möjliggör för våra intressenter att förstå vårt arbete, våra utmaningar och våra ambitioner.
  • Skatteintäkter kan vara ett viktigt bidrag till samhällets arbete för mänskliga rättigheter, varför vi alltid betalar vår korrekta andel i tid i de länder där vi verkar och uppmuntrar våra kunder att göra detsamma.
  • Trots ett tydligt och väl underbyggt arbete kan kränkningar ske. Om Swedbanks aktiviteter skulle innebära en direkt kränkning av mänskliga rättigheter så åtar vi oss att gottgöra eller råda bot på situationen.

Policyn för mänskliga rättigheter skapar förutsättningar för ökat förtroende bland våra intressenter, långsiktigt lönsamma affärer, ökat affärsmannaskap och minskad riskexponering.