Vi arbetar integrerat med hållbarhet i bankens affärsverksamhet. Respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption ska prägla vår vardag genom såväl affärsstrategier, kreditprocess, investeringar, inköp som finansiell rådgivning. Arbetet styrs av interna regelverk och internationella riktlinjer.

Swedbank har tagit fram riktlinjer avseende koncernens ansvar och uppförande i sin relation till kunder, medarbetare, ägare, partners, leverantörer och andra intressenter.