Hoppa till textinnehållet

Sektorriktlinjer som stöd för hållbarhetsanalysen

Som ett stöd till hållbarhetsanalysen finns sektorriktlinjer. Sektorriktlinjerna är verktyg för att på bättre sätt få inblick i olika branschers hållbarhetsproblematik.

I nedanstående riktlinjer framgår utmärkande hållbarhetsaspekter, risker, möjligheter och rekommendationer för respektive bransch.

Dokumenten är på engelska.