Det innebär bland annat att vi bedömer och beaktar hållbarhetsrisker vid affärsbeslut, för dialog med våra företagskunder kring hållbarhetsfrågor, att vårt fondbolag integrerar hållbarhetshänsyn både i fondernas olika investeringsprocesser och i ägararbetet, att hållbarhetskrav integreras i inköpsprocessen etc.

På så sätt tror vi att vi bidrar till hållbar utveckling på bästa sätt – genom påverkan och samverkan.

Uteslutning är en sista utväg. I enlighet med vårt policyramverk investerar vi inte i eller finansierar bolag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska eller biologiska vapen, flera bolag som tillverkar kärnvapen samt flera bolag som till en betydande del av sin omsättning producerar eller utvinner kol. Vår lista över uteslutna bolag uppdateras kontinuerligt.

Du hittar våra ställningstaganden i dessa dokument.

Position Statement - Defence Equipment (pdf)
Position Statement - Climate Change (pdf)
Uteslutning som ett sätt att påverka (pdf)