Konkurrenskraftig avkastning på investerat kapital och  Marknadsledande kostnadseffektivitet 

Värde för vara aktieägare skapas genom långsiktig och lönsam tillväxt och effektivitet. Vi värdesätter uthållig lönsamhet före snabb tillväxt eftersom det skapar stabilitet och förutsägbarhet för såväl vara kunder som ägare och samhället i övrigt. Vi följer därför inte med i kortsiktiga marknadstrender utan prissätter våra produkter baserat på risk och kapitalkrav. Tillsammans med vår marknadsledande kostnadseffektivitet har det hjälpt oss att bevara ett starkt finansiellt resultat. Det tillåter oss att ständigt investera i produkt- och kanalutveckling samt erbjuda konkurrenskraftiga priser till våra kunder.

Sund riskhantering

En stabil och sund riskhantering i vår verksamhet är grunden till förtroende från våra intressenter och var långsiktiga överlevnad. Det möjliggör att vi kan finansiera oss genom inlaning fran allmänheten och upplaning fran kapitalmarknaden för att kunna lana ut pengar till hushall och företag till konkurrenskraftiga priser, även under sämre ekonomiska tider. Det möjliggör även att vi kan ta
informerade och sunda beslut, avvägt pa risk, avkastning och
marknadsandel. Med övergangen mot digitala lösningar strävar vi ocksa efter hög stabilitet, tillgänglighet och informationssäkerhet i alla vara system för att säkerställa langsiktiga kundrelationer och förtroende.

Ett enklare finansiellt liv för våra kunder

Kundvärde skapas genom att vi erbjuder vara kunder proaktiva och relevanta erbjudanden baserat pa kundens behov i den kanal de föredrar. Vi fokuserar pa att ha en stabil infrastruktur och palitlig digital prestanda för att möjliggöra att produkter och tjänster är tillgängliga när de behövs och efterfragas. Att leverera högt kundvärde är en förutsättning för hallbar lönsamhet och vara kunders förtroende och val av Swedbank som finansiell partner.

Starkt engagemang för hållbarhet

Swedbanks starka engagemang för hallbarhet är grundläggande för var verksamhet. Vi stöttar grön omställning i samhället genom att minimera vart eget klimatavtryck och genom vara investeringar, finansiering och tjänster till vara kunder. Vi bibehaller ett högt engagemang i vart samhälle och tar ansvar för var samhällsviktiga funktion i det finansiella systemet genom att bibehalla en stark finansiell position, god kreditkvalitet och stark kapitalisering.