Sedan den första sparbanken grundades för 200 år sedan har mycket hänt. Men att spara till framtiden och ha kunskap om ekonomi är minst lika viktigt nu som då. Både för den enskilda och för samhället i stort. Därför jobbar vi för att utbilda barn och ungdomar och för att göra information om privatekonomi lättillgänglig för alla.