Äntligen jobb

Äntligen jobb är ett initiativ från Swedbank och Arbetsförmedlingen för att underlätta för utrikesfödda akademiker att enklare få tillgång till relevanta arbetsgivare.

Äntligen jobb

Ung ekonomi

Ung ekonomi vänder sig till högstadie- och gymnasieelever för att inspirera unga att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden.

Ung ekonomi

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet ger skolstudenter kunskap om hur företag och arbetsliv fungerar. Under professionell vägledning startar eleverna småföretag där de skapar och marknadsför verkliga produkter. Med Ung Företagsamhet får Swedbank möjlighet att uppmuntra entreprenörsintresse i svensk ungdom. Genom detta långsiktiga stöd för samhällsutveckling och entreprenörskap kan vi också samarbeta med svenska skolor. Vi stöder dem genom företagskunskap och branschkontakter. Ung Företagsamhet är en del av lösningen på hur man lär eleverna om entreprenörskap.

Ung Företagsamhet (ungforetagsamhet.se)

Friends

Swedbank är en av huvudstiftarna till Friends Foundation, vars uppgift är att förebygga mobbning i svenska skolor och ungdomssportklubbar. Friends är Sveriges största anti-mobbning organisation. Dess uppdrag är att stoppa all mobbning i svenska skolor och idrottsföreningar. Det sker långsiktigt genom utbildning, rådgivning och uppföljning. Swedbank beslutade att donera namngivningsrättigheterna för Swedbank Arena till Friends. Arenan döptes till Friends Arena. Med det unika beslutet fortsätter Swedbank sin långsiktiga ungdomsinsats och utvecklar bankens sociala engagemang.

Friends (friends.se)