Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 31 mars 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 39.8 -0.9
Svenska ägare 60.2 0.9
    varav
Juridiska personer 49.5 -1.2
Privatpersoner 10.8 2.1
Geografisk ägarstruktur Antal aktieägare Innehav (%)
Sverige 335 347
60.97
USA 270 14.94
Storbritannien 302 12.47
Luxemburg 90 3.14
Belgien
40 2.44
Finland
758 1.45
Övriga 3 015 4.58

Källa: Euroclear