Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 30 april 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 38.4 -2.2
Svenska ägare 61.6 2.2
    varav
Juridiska personer 49.8 -0.9
Privatpersoner 11.8 3.1
Geografisk ägarstruktur Antal aktieägare Innehav (%)
Sverige 358 344
62.56
USA 268 17.75
Storbritannien 306 9.06
Luxemburg 88 2.63
Belgien
43 1.82
Finland
934 1.38
Övriga 3 378 4.82

Källa: Euroclear