Hoppa till textinnehållet

Ägarstruktur

Swedbanks ägarstruktur uppdelat i kategorier och länder uppdateras månatligen.

Källa: Euroclear. 30 juni 2019

Ägarkategorier Förändring sedan 2018-12-31
Innehav (%) Innehav (%)
Utländska ägare 37.2 -3.4
Svenska ägare 62.8 3.4
    varav
Juridiska personer 50.7 0.0
Privatpersoner 12.1 3.4
Geografisk ägarstruktur Antal aktieägare Innehav (%)
Sverige 361 373
64.70
USA 271 16.38
Storbritannien 305 8.69
Luxemburg 83 2.68
Belgien
42 1.93
Finland
940 1.49
Övriga 3 444 4.13

Källa: Euroclear