Information om extra bolagsstämman 2019

 

Anföranden av styrelsens avgående ordförande Ulrika Francke, tillförordnad VD Anders Karlsson och styrelsens nye ordförande Göran Persson

Kallelse till extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma 2019 anmälan

Fullmakt - Fysiska personer

Fullmakt - Juridiska personer