Helårsresultat uppdateras regelbundet och kvartalsestimat publiceras ett par dagar innan varje delårsrapport.