Hoppa till textinnehållet

Konsensusprognoser

Konsensus baseras på vinstprognoser från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrappport.

Consensus 2019-11-06

Estimates (SEKm) 2019 Q4 2019 2020 2021
Net interest income/Räntenetto 6 554 26 141 26 684 27 218
Net commission income/Provisionsnetto 3 308 12 877 13 324 13 716
Net gains/losses on financial items/Nettoresultat finansiella poster 441 2 809 2 188 2 199
Other income/Övriga intäkter 839 3 203 3 209 3 286
Total income/Summa intäkter 11 152 45 085 45 455 46 467
Staff costs/Personalkostnader -2 828 -11 100 -11 167 -11 240
Total Expenses/Summa kostnader -5 366 -19 768 -19 513 -19 549
Profit before loan losses/Resultat före kreditförluster 5 786 25 316 25 942 26 918
Loan losses/Kreditförluster -409 -905 -1 901 -2 283
Operating profit/ Rörelseresultat 5 376 24 370 24 030 24 620
Tax expense/Skatt -1 135 -4 878 -5 046 -5 140
Net attributable profit/Periodens resultat 4 276 19 487 18 975 19 466
EPS (SEK)/Resultat per aktie (kr) 3.80 17.40 16.98 17.38
DPS Common (SEK)/Utdelning per A-aktie (kr) - 8.73 7.59 9.01
Common Equity Tier 1 ratio/Kärnprimärkapitalrelation 16.5 16.5 17.4 17.9

Baserad på 14 prognoser från följande analytiker:
Arctic Securities, Autonomous, Citi, Deutsche Bank, DNB, Handelsbanken, JP Morgan, KBW, Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley, RBC, Redburn, Société General, UBS


Fotnot: För att öka jämförbarheten har eventuella bötesbelopp exkluderats i sammanställningen