Riskprofil

Swedbank har en konservativ riskprofil, med uthållighet vid perioder av kort- såväl som långfristig extern stress.

Riskhantering

Hantering av likviditetsrisk utgör en väsentlig del av affärsverksamheten, med strategin för finansiering tillsammans med hantering av likviditetsreserven som två huvudområden. Swedbank eftersträvar en diversifierad finansiering över marknader och valutor, såväl som instrumenttyper. För uthållighet under stressade perioder håller Swedbank en ändamålsenlig buffert bestående av högkvalitativa likvida tillgångar.

Likviditetspositionen limiteras av det interna måttet Survival horizon samt krav på övervärde i säkerhetsmassan.