MREL kravet bestäms av Riksgäldskontoret som har beslutat att en del av MREL-kravet behöver uppfyllas med skulder och att dessa behöver vara efterställda senior icke säkerställd skuld till den 1 januari 2024. Därför har Swedbank börjat emittera senior icke-prioriterad skuld och räknar med att fortsätta göra det tills skuldandelen av kravet uppfylls helt och hållet med senior efterställd skuld.