När vi upptäcker misstänkt penningtvätt agerar vi direkt. Det kan handla om att övervaka transaktioner, identifiera potentiella varningstecken och ta fram analyser.