Hoppa till textinnehållet

2020-04-28 13:00

Regeringens krispaket ger effekt - men stödet är svagt för småföretagare med enskild firma

Coronakrisen drabbar många företag, inte minst små- och medelstora företag. Swedbank och sparbankerna har analyserat hur regeringens krispaket faller ut i kronor och ören för tre exempelföretag; en frisör, en mindre restaurang och en mindre mekanisk verkstad.[1] (http://#_ftn1) Analysen visar att regeringens stimulansåtgärder ger viss positiv effekt. För företagare som driver enskild firma blir dock effekterna mycket små.

Utformningen av krisstödet till företagen gynnar främst de lite större företagen. Minst effekt får stödet för småföretagare som har enskild firma. För en frisör som omsätter 650 000 kronor och som för helåret bedöms tappa 15–20 procent av sin omsättning, betyder regeringens stödpaket cirka 2 000 kronor mer i månaden i lön efter skatt.

- Det är tufft för många småföretagare nu. Är du frisör med en lön på 26 000 kronor före skatt per månad och tappar 15–20 procent av omsättningen får du sänka din lön före skatt till 23 500 kronor. Utan regeringens stödpaket skulle frisören få leva på 19 500 kr i månaden före skatt vid samma scenario, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

För en restaurang med tio anställda som omsätter 10 miljoner kronor och bedöms tappa 20 procent av omsättningen under 2020, är regeringens stödpaket värt drygt 1 miljon kronor, motsvarande 11 procent av omsättningen. För en mekanisk verkstad med 40 anställda som bedöms tappa 20 procent av omsättningen på 90 miljoner kronor är regeringens stödpaket värt fem miljoner kronor vilket motsvarar knappt sex procent av omsättningen. Beräknar man stödet per anställd framkommer en tydlig skillnad. Minst stöd får frisören med 35 000 kronor för 2020.

- Vår analys visar på en stor variation på effekterna av regeringens stödpaket. Det är lätt att förstå om småföretagare som driver enskild firma känner sig bortglömda. Givet att Sverige har nästan 900 000 företagare med enskild firma |2| är situationen allvarlig, säger Jörgen Kennemar.

Utan regeringens stödpaket skulle både restaurangen och den mekaniska verkstaden visa stora underskott. För frisören, om minskningen i omsättning stannar vid 20 procent för helåret, blir det till att leva på samma ersättning som en arbetslös som tjänade 25 000 kronor i månaden innan hen blev arbetslös.

Beräkningarna ovan inkluderar inte eventuella anstånd av skatter eller ökad avsättning till periodiseringsfond.

För mer information:                                                            
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  
www.swedbank.se/arturosblogg 
                                                        

Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38     
www.swedbank.se/privatekonomi
                                     

Jörgen Kennemar, ekonom, tfn 070 643 83 29   
www.swedbank.se/foretagande                           
www.swedbank.se/framtid

                                                                                                                                                         
 

 

[1] Analysen bygger på tre småföretags riktiga årsredovisningar.

[2] Siffrorna är hämtade från SCB:s företagsdatabas för 2019.