Hoppa till textinnehållet

2019-12-05 09:00

Tre av fyra företag klarar ett intäktsbortfall på femtio procent

En majoritet av företagarna med upp till 49 anställda uppger att deras företag har en god lönsamhet och skulle kunna klara av en halvering av företagets intäkter under tre månader. Främsta anledningen är att man har sparade pengar i företaget som kan användas vid tillfälliga svackor. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.[1]

Åtta av tio företagare uppger att man använder ett uppbyggt sparkapital i företaget, vilket är den främsta förklaringen till att deras företag klarar sig om intäkterna skulle halveras. För en fjärdedel innebär dock intäktsbortfallet att hen inte kan ta ut någon lön ur företaget. Det är en vanligare åtgärd än att dra ned på timanställd personal, vilket en av tio företagare gör för att klara företaget. Undantaget är de större företagen, med 20–49 anställda, där istället en av fem företagare skulle minska antalet timanställda.

-Att de flesta företagare byggt upp en buffert för oväntade händelser är mycket bra och gör det lättare för dem att ha kontroll och styra sin verksamhet, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Företagare upplever att deras företag är lönsamma
Tre av fyra företagare i Sverige upplever att de har en god lönsamhet i företaget.
Med det menas att deras lönsamhet räcker till samtliga löpande utgifter inklusive företagarens lön. Hälften svarar att de även har utrymme för att spara för framtida investeringar. Samtidigt uppger en av fem företagare att lönsamheten inte räcker till att ta ut en lön och fyra procent svarade att företaget går med förlust.

Det är vanligast att företagare i de mindre företagen upplever att de inte kan ta ut en rimlig lön. Det uppger var tredje enmansföretagare jämfört med en av tio i företag med 20–49 anställda. Att många enmansföretagare inte kan ta ut en lön innebär också att företagaren har ett begränsat skydd från trygghetssystemen.

-Det är positivt att så många företagare upplever att deras företag är lönsamma. Tecken på en avmattning i konjunkturen innebär dock ökade utmaningar för dem och ställer krav på att se över företagets verksamhet för att kunna behålla en god lönsamhet framöver. Samtidigt vill jag understryka att det är oerhört viktigt att även företagare kan ta ut lön. Det är grunden för allas trygghet vid pension, föräldraledighet och eventuell sjukfrånvaro, säger Jörgen Kennemar.

Tips till företagare

1. Gör en budget
Går intäkter och kostnader ihop? Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader.

2. Spara som buffert och för framtida investeringar
Undersökningen visar att en femtedel av företagarna i Sverige bedömer att företaget inte skulle klara tre månader med halverade intäkter. Men majoriteten av de som skulle klara en nedgång har satt av pengar i företaget som skydd för oväntade händelser. Hur ser det ut för dig?

3. Se över dina trygghetslösningar som företagare
Som företagare behöver du ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank, + 46 70 643 83 29  
Anette Ringius, presskontakt Swedbank, +46 70 529 24 76

[1] Undersökning genomfördes i augusti-september 2019, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog