Hoppa till textinnehållet

Bolagsstämmor

Tre kollegor sitter och diskuterar något på kontoret

Samlad information om Swedbanks bolagsstämmor (årsstämma och extra bolagsstämma). Swedbanks årsstämma (ordinarie bolagsstämma) hålls normalt före utgången av april månad.

Årsstämma 2022

Ärende till årsstämma

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman måste skriftligen begära detta hos styrelsen. Sådan begäran måste vara styrelsens sekreterare tillhanda senast sju veckor före stämman.

Rösträtt

En stamaktie berättigar till en röst. Swedbank AB är inte berättigat att rösta för innehavda egna aktier vid bolagsstämma.

För mer information, kontakta Investor Relations: