Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om poströstning

Swedbanks styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Formulär för poströstning finner du här samt nedan under rubriken ”Information om årsstämman 2021”. Det är även möjligt att poströsta digitalt med BankID. Länk till digital poströstning finns här

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till årsstämman och i själva formuläret för poströstning.