Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om poströstning

Swedbanks styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID.

Formulär för poströstning
Digital poströstning (enbart fysiska personer)

Ytterligare information om poströstning finns i kallelsen till extra bolagsstämman och i själva formuläret för poströstning.