Hoppa till textinnehållet

Styrelse

CV och porträttbilder av Swedbanks styrelseledamöter.

Göran Persson

Göran Persson

Styrelseordförande. Sociologi och statsvetenskap. Ledamot sedan 2019. Styrelseordförande sedan 2019. Född 1949.

Läs mer

Bo Magnusson

Bo Magnusson

Vice ordförande. Högre bankutbildning. Ledamot sedan 2019. Vice ordförande sedan 2019. Född 1962.

Läs mer

Bo Bengtsson

Styrelseledamot. Högskolestudier, ledarskapsutbildning med mera. Ledamot sedan 28 maj 2020. Född 1966.

Läs mer

Göran Bengtsson

Styrelseledamot. Ekonomie kandidat. Styrelseledamot sedan 28 maj 2020. Född 1967

Läs mer

Hans Eckerström

Styrelseledamot. Civilingenjör, maskinteknik. Civilekonom. Styrelseledamot sedan 28 maj 2020. Född 1972.

Läs mer

Kerstin Hermansson

Kerstin Hermansson

Styrelseledamot. Jur. kand. Styrelseledamot sedan 2019. Född 1957.

Läs mer

Bengt Erik Lindgren

Styrelseledamot. Högskolestudier. Styrelseledamot sedan 28 maj 2020. Född 1950.

Läs mer

Josefin Lindstrand

Josefin Lindstrand

Styrelseledamot. Jur. kand. Högskoleexamen företagsekonomi. Styrelseledamot sedan 2019. Född 1976.

Läs mer

Roger Ljung

Roger Ljung

Arbetstagarrepresentant. Gymnasieutbildning. Arbetstagarrepresentant sedan 2015. Född 1967.

Läs mer

Anna Mossberg

Anna Mossberg

Styrelseledamot. Executive MBA, civilingenjör, industriell ekonomi. Styrelseledamot sedan 2018. Född 1972. 

Läs mer

Biljana Pehrsson

Styrelseledamot. Civilingenjör. Styrelseledamot sedan 28 maj 2020. Född 1970.

Läs mer

Åke Skoglund

Arbetstagarrepresentant. Högskoleexamen, företagsekonomi. Arbetstagarrepresentant sedan 2020 och suppleant från 2018. Född 1959.

Läs mer