Hoppa till textinnehållet

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finns information om hållbarhetsrelaterade upplysningar kopplat till EU:s hållbarhetsregelverk.

Hållbarhet i våra kapital- och pensionsförsäkringar

Vi arbetar för att hållbarhet ska beaktas inom ramen för samtliga försäkringar med underliggande investeringsalternativ. Hur vi arbetar och vilka krav vi ställer för traditionella, fond- respektive depåförsäkringar framgår av vår hållbarhetspolicy .

De kunder som har en fond- eller depåförsäkring har dessutom alltid själv möjlighet att påverka graden av hållbarhet i sina investeringar. Till exempel genom att välja att investera i fonder märkta med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan. Dessa fonder uppfyller Swedbanks grundläggande hållbarhetskriterier och säkerställer att investeringen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper alternativt har hållbarhet som mål enligt EU:s hållbarhetsregelverk. Detta gäller oavsett om försäkringen i sig är klassificerad som hållbar enligt EU:s hållbarhetsregelverk eller är oklassificerad.
Hållbarhet i fonder

Våra utgångspunkter vid klassificering av försäkringar

Våra försäkringar som är klassificerade enligt EU:s hållbarhetsregelverk

Följande försäkringar ”främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper”:

Hållbarhet för Swedbank Försäkring som bolag

Ersättningar i Swedbank Försäkring

Ersättningsfilosofi

Vi tillämpar en ersättningsstrategi som syftar till att motverka alltför stort risktagande och stimulera anställda att leverera hållbara resultat som är förenliga med Swedbank Försäkrings strategiska mål, aktieägarens och kundernas intresse samt en sund och effektiv riskhantering. Ersättningen är individuellt baserad och ska uppmuntra anställdas prestationer i linje med Swedbank Försäkrings mål, strategi och vision samt individuella beteenden som överensstämmer med Swedbank Försäkrings värderingar (Öppen, Enkel och Omtänksam).

Vi erbjuder konkurrenskraftiga men inte marknadsledande ersättningar som härrör från affärsmässiga och lokala marknadsbehov och som bestäms oberoende av kön, transgenderidentitet eller uttryck (det vill säga könsneutral), etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ersättningen i Swedbank Försäkring syftar till att attrahera och behålla en personalstyrka med mångfald och förmåga, erfarenhet och färdigheter att leverera Swedbanks strategi i en inkluderande och jämlik arbetsmiljö.