Kort fakta om Swedbanks kapitalförvaltning

  • VD Liza Jonson
  • Grundades 1967, huvudkontor i Stockholm
  • Helägt dotterbolag till Swedbank
  • Erbjuder sparande i omkring 80 fonder
  • Har omkring 3,1 miljoner kunder i Sverige och omkring 1,1 miljoner kunder i de baltiska länderna
  • Cirka 220 medarbetare, varav cirka 60 arbetar inom analys och förvaltning
  • Förvaltar cirka 1250 miljarder kronor varav drygt 400 miljarder i diskretionär förvaltning
  • Allt vårt förvaltade kapital omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. 
  • En stor ägare i många bolag. Offentlig ägarpolicy sedan 1996