Just nu pågår förändringar i fonden

Ethica Sverige MEGA är en Svanenmärkt fond

Innehav per 2019-09-30

Förvaltarkommentar

Hållbarhetsrapport Svanen