Våra fonder och förvaltningsuppdrag är certifierade i enlighet med Global Investment Performance Standard, GIPS.Vårt arbete ska leda till högsta möjliga avkastning till rimlig risk.

Teamarbete ger kontinuitet

Förvaltningsorganisationen är uppbyggd i team för att skapa kontinuitet och långsiktighet i analys- och förvaltningsarbetet. Som en av Nordens största kapitalförvaltare har vi goda förutsättningar att bevaka utvecklingen på världens aktie- och räntemarknader.

En stark egen analysavdelning bidrar till delaktighet och bättre investeringsbeslut. Analyserna skräddarsys för att möta uppsatta mål för förvaltning och investeringar.

Vi har ett djupt engagemang för hållbarhetsfrågor. Målsättningen för vår avdelning för hållbarhetsanalys är att hitta ansvarsfulla företag som är branschledande vad gäller miljöarbete och frågor kring mänskliga rättigheter och socialt ansvar.

En viktig del i vår investeringsprocess är ägarstyrningen. Som aktieägare i ett flertal svenska börsnoterade bolag har vi ett betydande ansvar och ställer stora krav på de bolag vi investerar i.