Växel 08-585 924 00

E-post

Du kan ställa frågor till oss via . Observera att systemen för e-post är avlyssningsbara. Skicka därför inte känslig information.

Klagomål

Vi på Swedbanks kapitalförvaltning arbetar kontinuerligt med förbättringar av våra produkter och tjänster. Skulle du vara missnöjd med vår service eller våra tjänster har du möjlighet att lämna ett klagomål som vi kommer att hantera enligt fastslagna rutiner. Om vi inte anser oss kunna tillmötesgå ett klagomål har du som kund rätt att få ett skriftligt svar med Swedbank kapitalförvaltnings motivering till detta. Så här gör du


Din personliga integritet är viktig för oss

Som en del av fondverksamheten behöver Robur lagra och hanterar kunders persondata och information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina uppgifter och vilka rättigheter du har.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. De uppgifter som vi inhämtar är nödvändiga för att administrera ditt fondsparande hos oss och för att vi ska kunna ge dig de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Även för att förhindra penningtvätt och motverka terroristfinansiering.

För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag inom Swedbank-koncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt. Vi kan också dela uppgifter till myndigheter när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Här kan du läsa mer om hur vi i Swedbank-koncernen behandlar personuppgifter. I informationen benämns koncernen som Swedbank, det gäller även för Swedbank Robur.

Kontaktvägar personuppgiftsansvarig:

Swedbank Robur Fonder AB
SE-105 34

Roburs dataskyddsombud nås via;

Swedbank AB (publ)
Dataskyddsombud
SE-105 34 Stockholm