Hoppa till textinnehållet

Legal information Swedbank Robur

Two businessmen discussing at a counter.

Incitament

Information om vilka former av incitament som förekommer i Swedbank Roburs verksamhet.

Ersättningspolicy

Information om principer för ersättning till Roburs anställda.

Kompensation

Instruktion för kompensation vid felaktigt fondandelsvärde.

Regler för bästa resultat

Regler för hur bästa resultat ska uppnås vid handel för fonders och diskretionära portföljers räkning.