Hoppa till textinnehållet

Korta fakta om Swedbank

Antal kunder och digitalt aktiva kunder, antal anställda och antal uttags- och insättningsautomater på varje hemmamarknad. 

20 oktober, 2020

Privatkunder   Företags- och organisationskunder

Sverige

 

4,0 milj
Sverige 270 000
Estland, Lettland och Litauen
3,25 milj
Estland, Lettland och Litauen 278 000
       

Antal anställda

 

Antal kontor

Swedbankkoncernen 15 812
Sverige 159
    Estland, Lettland och Litauen 82
       
Digitalt aktiva kunder   Uttags- och insättningsautomater
Svensk bankverksamhet 3.1 milj Svensk bankverksamhet 0*
Baltisk bankverksamhet 1.9 milj Baltisk bankverksamhet 1 165
    * Bankomater hanteras av Bankomat AB.