Hoppa till textinnehållet

Korta fakta om Swedbank

Antal kunder och digitalt aktiva kunder, antal anställda och antal uttags- och insättningsautomater på varje hemmamarknad.

Kunder

 

Antal privatkunder

Sverige 4,0 milj
Estland, Lettland och Litauen
3,25 milj

 

Antal företags- och organisationskunder

Sverige 270 000
Estland, Lettland och Litauen 283 000

 

Antal digitalt aktiva kunder

(uppdaterat 2020-10-20)

Svensk bankverksamhet 3.1 milj
Baltisk bankverksamhet 1.9 milj

Kontor, anställda, automater

 

Antal kontor

Sverige 153
Estland, Lettland och Litauen 80

 

Antal anställda

Swedbankkoncernen 16 051

 

Antal uttags- och insättningsautomater

(uppdaterat 2020-10-20)

Svensk bankverksamhet 0*
Baltisk bankverksamhet 1 165
* Bankomater hanteras av Bankomat AB.