Hoppa till textinnehållet

Organisation

Swedbank består av tre affärsområden: Svensk bankverksamhet, Baltisk bankverksamhet och Stora företag & Institutioner. Koncernfunktioner och andra enheter stödjer affärsområdena.

Affärsområden

 • Svensk bankverksamhet

  Svensk bankverksamhet är Swedbanks största affärsområde, och står för något över hälften av koncernens totala vinst.

  Svensk bankverksamhet
 • Baltisk bankverksamhet

  Baltisk bankverksamhet står för nära en femtedel av Swedbanks totala rörelseresultat och har verksamhet i alla de baltiska länderna.

  Baltisk bankverksamhet
 • Stora företag & institutioner, LC&I

  Vårt affärsområde Stora företag & institutioner har det övergripande ansvaret för Swedbanks erbjudande till stora företag, finansiella institutioner och banker.

  Stora företag & institutioner, LC&I

Helägda dotterbolag

 • Swedbank Robur

  Swedbank Robur är Sveriges största och en av Nordens ledande kapitalförvaltare och helägt dotterbolag till Swedbank.

  Swedbank Robur
 • Swedbank Försäkring

  Swedbank Försäkring erbjuder pensions- och försäkringssparande samt riskförsäkring till privatpersoner och företag. Swedbank Försäkring är ett helägt dotterbolag till Swedbank.

  Swedbank Försäkring

Övrigt

 • Koncernfunktioner och övrigt

  Centrala funktioner som ger strategiskt och administrativt stöd åt affärsområdena är exempelvis Digital Banking & IT, Group Treasury samt Group Financial Products & Advice.

  Koncernfunktioner och övrigt
 • Våra marknader

  Swedbank är en fullservicebank, med fyra hemmamarknader, internationella kontor i Kina, Danmark, Finland, Norge, USA och ett representationskontor i Sydafrika.

  Internationell närvaro