Baltisk bankverksamhet hade 23 oktober 2018 cirka 3,3 miljoner privatkunder och ca 290 000 företagskunder och erbjuder sina tjänster genom ett omfattande kontorsnät med 131 kontor och genom sin telefon- och internetbank. Swedbank har ledande positioner inom flera av de viktigaste marknadssegmenten på de baltiska marknaderna, med den största marknadsandelen i Estland.