Hoppa till textinnehållet

Swedbank i Sverige och internationellt

Sverige, Estland, Lettland och Litauen är Swedbanks hemmamarknader där vi erbjuder tjänster som lån och bolån, sparande och placeringar, betalningstjänster, pension och försäkringar samt private banking. 


Vi har också internationella kontor i Kina, Danmark, Finland, Norge, USA och Sydafrika.

Swedbank four homemarkets.

Våra hemmamarknader

Sverige är Swedbanks största marknad. Vi erbjuder våra kunder ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter. Vi möter kunderna dygnet runt, tack vare internetbanken och apparna, personlig service via telefon, våra omkring 160 kontor och sparbankernas kontor. Kontoren kompletteras med kontantservice i ett stort antal butiker. 

Bankkontor i Sverige

Den svenska verksamheten står för drygt hälften av koncernens totala vinst. Den baltiska bankverksamheten med Estland, Lettland och Litauen står för nära en femtedel av den totala vinsten.

Lär mer om affärsområdena

Svensk bankverksamhet
Baltisk bankverksamhet

Internationella kontor 

Vi har internationella filialer i Kina, Danmark, Finland, Norge och USA som erbjuder ett brett utbud av tjänster för att tillgodose stora företags bankbehov. Vi har även ett representationskontor i Sydafrika som underlättar kontakten med lokala banker och organisationer i de afrikanska ekonomierna.

Affärsområdet Stora företag & institutioner har det övergripande ansvaret för Swedbanks erbjudande till stora företag, finansiella institutioner, banker och organisationer med komplexa behov och ofta verksamhet i flera länder.

Läs mer om affärsområdet

Stora företag & institutioner