Koncernfunktionerna verkar tvärs över affärsområdena och fungerar som strategiskt och administrativt stöd åt dessa.

I koncernfunktionernas uppgifter ingår att tillvarata skalfördelar inom bankens affärsverksamhet och ta fram koncernövergripande riktlinjer och processer samt sammanställa analyser och lämna information till vd och styrelse.

Till koncernfunktioner hör:

  • Group Risk
  • Group Compliance
  • CFO Office
  • Group Credit
  • Anti-Financial Crime
  • Group Communication & Sustainability
  • Group HR & Infrastructure
  • Group Legal
  • Digital Banking & IT
  • Group Financial Products & Advice

Även koncernledningen och internrevision ingår i Koncernfunktioner.