Ett samarbete är sedan lång tid tillbaka etablerat mellan sparbankerna och Swedbank med dotterbolag på den svenska marknaden. Samarbetet har sin grund i en gemensam historia och värdegemenskap och omfattar 58 sparbanker varav fem är av delägda  av Swedbank. 

Swedbanks kunder har genom samarbetet tillgång till sparbankernas rikstäckande kontorsnät med cirka 200 kontor där de kan använda Swedbanks och dotterbolagens produkter och tjänster. Omvänt gäller samma möjlighet för sparbankernas kunder.