Strategisk rådgivare och affärspartner

Affärsområdet ansvarar också för leverans av företags- och kapitalmarknadsprodukter mot Swedbanks kontorsrörelse och de svenska sparbankernas kunder. Kundorganisationen verkar genom sektorteam som strategisk rådgivare och affärspartner till enhetens kunder, som är främst nordiska och baltiska.

Affärsområdet erbjuder bland annat produkter inom handel med räntor, valutor, obligationer och strukturerade produkter samt kundanpassade derivatlösningar. Stora företag & institutioner erbjuder även rådgivning till företagsägare, styrelser och ledningar, samt underlättar riskkapitalanskaffning och löser struktur- och ägarfrågor. Här erbjuds aktie- och aktierelaterad handel samt analys av den nordiska/baltiska aktie- och kreditmarknaden. Trade Finance hjälper till att minimera import- och exportföretags finansiella risk och att förbättra deras likviditet.

Internationell täckning

Affärsområdet har cirka 2 000 medarbetare och finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Riga, Vilnius, Tallinn, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Johannesburg, Shanghai och New York.

Internationell närvaro