Tillsammans med stora företag & institutioner har Swedbank över 268 000 företagskunder och organisationskunder som representerar en stor andel av företagsmarknaden.

Vi erbjuder  ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter. Tack vare internetbanken och våra appar, personlig service via telefon, omkring 159 kontor, samarbete med sparbankerna och franchisetagare är tillgängliga för våra kunder dygnet runt. Kontorsnätet kompletteras också med kontantservice via ett stort antal butiker.

Swedbank är en del av lokalsamhället, där bankens kontorschefer har ett starkt mandat att agera.