Vi har dels ett pågående nordiskt initiativ för att ta fram en ny nordisk betalningsinfrastruktur - P27 NPP. Det är ett bankgemensamt projekt för att effektivisera den nordiska betalningsmarknaden och göra det möjligt att genomföra nationella och gränsöverskridande betalningar i både nordiska valutor och EUR på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Ett annat pågående arbete, som bedrivs av Riksbanken i Sverige, är att kunna ansluta den svenska kronan till den Europeiska Centralbankens plattform för omedelbara betalningar, TIPS – Target Instant Payment System.

Parallellt med dessa förändringar sker även en stor förflyttning vad gäller standard och format för kommunikation mellan olika parter i betalningsmarknaden. Marknaderna, både nordiska, europeiska och globala flyttar från nationell och proprietärstandard till den globala standarden ISO20022.