Tillgänglig fullservicebank

Vi vänder oss till hushåll, små och stora företag samt institutioner och täcker allt från grundläggande transaktionstjänster till de mest avancerade behoven av rådgivning. Vi är en inkluderande bank med service och tillgänglighet anpassad efter olika behov och beteenden. Vi erbjuder smidiga digitala lösningar som gör det enkelt för kunder att hantera delar av sin ekonomi själva. Mer omfattande tjänster som kräver rådgivning erbjuds genom direktkontakt med våra medarbetare. Våra lösningar och råd grundar sig i vårt syfte att främja en långsiktigt sund och hållbar ekonomi.

Beslutfattande nära våra kunder

Att ha relevanta erbjudanden som uppfyller våra kunders behov och förväntningar är avgörande för att bygga förtroende och lojalitet när digitaliseringen ökar valbarheten för våra kunder. Genom att analysera den kunddata vi har och dra nytta av våra rådgivares kompetens så kan vi lättare identifiera de behov av finansiella tjänster och produkter som våra kunder har och därmed öka effektiviteten i vårt erbjudande.

Hög kostnadseffektivitet

Med ökad transparens och fler valmöjligheter för kunderna till följd av digitaliseringen så ökar också prispressen på en rad bankprodukter och -tjänster. För att kunna skapa mervärde för kunder, vilket kräver såväl investeringar som konkurrenskraftiga priser, har vi därför som mål att vara marknadsledande på kostnadseffektivitet. Det rör alltifrån hur mycket kapital vi binder till hur effektivt och väl vi samarbetar.

Låg risk

Att ha låga risker i vår verksamhet är grunden till omvärldens förtroende. Det möjliggör att vi kan finansiera oss genom inlåning från allmänheten och upplåning från kapitalmarknaden samt låna ut kapital till hushåll och företag till konkurrenskraftiga priser för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt. Vi uppnår detta genom en stabil lönsamhet i kombination med god kvalitet i kreditgivningen och solid kapitalisering men även genom vår förmåga att snabbt kunna anpassa oss till förändrade omvärldsfaktorer.