Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 1820. Sparbankerna grundades med syftet att bidra till ökat välstånd och en tryggare tillvaro genom finansiell planering. Swedbanks verksamhet är fortfarande baserad på samma utgångspunkt: vi ska främja en sund och hållbar ekonomi för de många.

Detta innebär en balanserad ekonomi som ger välbefinnande både för individen och för samhället i stort. För de många betyder att Swedbank är en inkluderande bank, snarare än en exkluderande. Vår huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Swedbanks medarbetare ska vara lyhörda för kundernas önskemål, och agera utifrån dem. Fokus ska ligga på våra kunders behov, inte på våra produkter. Detta återspeglas i vår värdegrund, som bygger på öppenhet, enkelhet och omtänksamhet.