Vår värdegrund

Swedbank har sina rötter i den svenska sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 1820. Sparbankerna grundades med syftet att bidra till ökat välstånd och en tryggare tillvaro genom finansiell planering. Swedbanks verksamhet är fortfarande baserad på samma utgångspunkt: vi ska främja en sund och hållbar ekonomi för de många.

Detta innebär en balanserad ekonomi som ger välbefinnande både för individen och för samhället i stort. För de många betyder att Swedbank är en inkluderande bank, snarare än en exkluderande. Vår huvudaffär omfattar majoriteten av privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi tror på en traditionell bankmodell där nära kundrelationer och rådgivning sätts i centrum. Swedbanks medarbetare ska vara lyhörda för kundernas önskemål, och agera utifrån dem. Fokus ska ligga på våra kunders behov, inte på våra produkter. Detta återspeglas i vår värdegrund, som bygger på öppenhet, enkelhet, och omtanke.

Vår vision

Vi möjliggör för människor, företag och samhällen att växa.

Vårt syfte

Vi främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen.

Våra värderingar

Öppen

Vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner. Kunder och andra intressenter ska känna sig välkomna och trygga med våra tjänster och vårt agerande. Vi tror på utveckling och är öppna för nya idéer, nya
människor och nya sätt att tjäna våra kunder och samhället på.

Enkel

Våra tjänster och våra medarbetare ska vara lätta att få tag på och enkla att förstå. Våra råd är anpassade efter kundens behov och vi tillhandahåller de ekonomiska verktyg som våra kunder behöver för att hantera utmaningar och möjligheter i livet. Vi ska skapa en vänlig och okomplicerad bankupplevelse för alla.

Omtänksam

Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov. Vi hjälper våra kunder att fatta välgrundade beslut och att nå sina mål på ett hållbart sätt. Våra medarbetare är hjälpsamma och pålitliga. Vi sätter en ära i att hålla vad vi lovar. Vi är hängivna vårt uppdrag; att stärka en långsiktigt sund ekonomi hos människor, företag och samhälle.