Hoppa till textinnehållet
Flicka med spargris

Pengarna och livet genom 200 år

Att var och en ska kunna bygga sin egen ekonomi för att få kraft att förbättra sina villkor – det var idén när den första sparbanken öppnade 1820. Sedan dess har sparbanksidén väglett det som kommit att bli Swedbank. Vår historia är inte bara en berättelse om en bank, utan också om Sverige. Följ med på en resa genom våra första 200 år!

Ett fattigt land

För 200 år sedan var Sverige ett av Europas fattigaste länder. Den som ändå lyckades få en slant över hade svårt att spara den för sämre dagar, eftersom det knappt fanns banker – och absolut inga som vanligt folk kunde gå till. Istället fick man köpa saker med beständigt värde, som silverskedar. Dem fick man sedan gräva ner i skogen för att skydda från klåfingriga tjuvar.

Europas fattigaste länder

En bank för alla

När den första sparbanken öppnade i Göteborg 1820 innebar det en smärre revolution. Nu kunde vanligt folk när som helst sätta in och ta ut hur små belopp som helst – och lägga grunden till sin egen ekonomiska trygghet och kanske till och med våga satsa på en idé eller en dröm. Sparbanken i Göteborg blev starten för de svenska sparbankerna och är ursprunget till dagens Swedbank. Men det var inte en bank vi skulle känna igen idag. Den låg i grundarens bostad, och kunderna togs emot direkt i hemmet.

Ett vattendrag i staden, gammalt fotografi

Första kunden: Carolina, tre år

Den första att sätta in pengar på den nystartade banken var treåriga Carolina Bernhardina Hammardahl, gissningsvis med lite hjälp från sina föräldrar. Bland bankens övriga 741 kunder som följde under året fanns 291 barn, 41 fruar och änkor, 66 hantverkare, gesäller och lärlingar, 37 fabriksarbetare, arbets- och båtkarlar, 40 mamseller och en sjöman. Det som startade i blygsam skala växte snabbt och sparbanker dök snart upp i stad efter stad. Som mest, 1928, fanns 498 sparbanker över hela Sverige.

Foto: Gabriel Hildebrand, Kungl. Myntkabinettet

Den första bankboken, gammalt svartvitt fotografi

Goda sparvanor för barn

Sparbankerna arbetade tidigt för att göra sparandet till en god vana. Sparbanken i Enköping delade 1894 ut en bankbok med en liten summa pengar till stadens nyfödda, och andra sparbanker följde deras exempel under många år. Mest organiserad var skolsparrörelsen, som levde under många decennier. I varje klass fick elever regelbundet stoppa pengar i sitt fack i klassparlådan, som den lokala sparbanken sedan kom och hämtade.

Flicka fyller på sin spargris, gammal kolorerad bild

En del av samhällsbygget

Under 1800-talets andra hälft utvecklades samhället snabbt. I de växande städerna byggde kommunerna avlopp, gator, sjukvård, elektricitet och bostäder. Det finansierades ofta av sparbankerna, som på så sätt gjorde samhällsbygget möjligt. Sparbankerna engagerade sig också i den egnahemsrörelse som växte fram under 1900-talets början. 1966 startade sparbankerna Fastighetsbyrån, som än idag hjälper köpare och säljare med sina bostadsaffärer.

Del av samhällsbygget

Jordbrukarna tar saken i egna händer

Sveriges första jordbrukskassa bildades 1915. Jordbrukskassorna var medlemsägda föreningar som gav driftskrediter till sina medlemmar. Samtidigt skulle de, i likhet med sparbankerna, uppmuntra sparande. Jordbrukskassorna blev så småningom Föreningsbanken, som 1997 gick ihop med Sparbanken och blev FöreningsSparbanken – som idag är Swedbank.

Foto: LRFs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Hästar som drar en plog, gammalt svartvitt fotografi

Sveriges äldsta barntidning

Lyckoslanten, Sveriges äldsta barntidning, har sparbankerna gett ut sedan 1926. Än idag skickas den ut av Swedbank och sparbankerna till mellanstadieelever. Många kreatörer har medverkat i tidningen. Bland de mest kända är Birgitta Lilliehöök, som skapade serien om Spara och Slösa. Serien går fortfarande i Lyckoslanten, nu med Lena Forsman som tecknare. Och det predikande anslaget från förr är borta sedan länge. Kanske känner du igen några av omslagen som passerat revy genom åren?

En trygg symbol

Under 1920-talet började eken användas som en samlande symbol för sparbankerna. I konstnären Acke Kumliens version kompletterades den med en text som slog fast vad eken symboliserade: ”Fast rotad är den trygghet som bygges på sparade slantar.” Under årens lopp har ett antal olika ekar passerat. Vilka känner du igen?

Råd för livets alla faser

Vid 1900-talets mitt organiserade sparbankerna sparklubbar på arbetsplatser, där man möttes på lönedagen för att tillsammans göra insättningar. En genomgående ambition var också att ge ekonomiska råd för livets alla situationer. Broschyrer som ”Bo ihop utan att vara gifta” kom när samboskap blev vanligt, precis som ”Dina pengar”, en guide till den nyskildes ekonomi. Handledningen ”Om deklaration” gavs från 1967 ut på fem olika språk. Hemutskick har varit vanliga i alla tider – till exempel ”Bankboken”, en handledning i ekonomiska frågor som 1999 skickades ut till 1,7 miljoner hushåll i Sverige.

Broschyr Sparbanken hjälper dig med mer än pengar, foto

Fondsparande blir en folkrörelse

Att spara i fonder blev en folkrörelse på 1980-talet, inte minst genom Allemansfonderna. Men redan 1967 lanserade sparbankerna aktiefonden Sparinvest, genom det nya bolaget Robur. 1980 startade Robur en fond som valde bolag utifrån hållbarhetskriterier. Idag är Swedbank Robur en av Nordens ledande kapitalförvaltare med visionen att vara världsledare i hållbart värdeskapande, och var tredje svensk fondsparar där.

Pojkar som håller upp en skylt om sparande, gammalt svartvitt fotografi

Företagen gör entré

1969 kom en ny banklagstiftning, som innebar att sparbanker och jordbrukskassor fick erbjuda banktjänster även till företag, och inte som tidigare bara till privatpersoner. För många små och mellanstora företag blev det nu naturligt att vända sig till sparbankerna. På 1980-talet tog företagsmarknaden ordentlig fart när kreditmarknaden avreglerades. Idag är Swedbank en av Sveriges största företagsbanker, med hundratusentals företagskunder.

Företag entré

Tekniken gör livet enklare

Att få göra sina bankärenden på ett smidigt sätt har alltid varit viktigt. Först fanns hemsparbössor, cyklande sparbössetömmare och bankbussar. Med teknikens utveckling kom nya sätt att göra banken tillgänglig. 1977 hade sparbankerna premiär för Minuten, ett rikstäckande system av onlinekopplade uttagsautomater – först i Sverige och bland de första i världen. Den centrala datalösningen gav också möjlighet att erbjuda betalkort. På 1980-talet kom ”Sparbanken Direkt”, en av Sveriges första telefonbanker, 1995 gjorde internetbanken entré och 2012 lanserades Swedbanks första mobilapp. Samma år kom också Swish, i ett samarbete mellan sex banker.

Minuten

Kris och utveckling

Finanskrisen 1990 påverkade hela landet – även sparbankerna. Kreditförlusterna satte extra fart på den diskussion som pågått bland sparbankerna en tid om lönsamhet och företagsform. 1992 gick elva av landets största sparbanker ihop till Sparbanken Sverige, samtidigt som den omvandlades till aktiebolag, istället för den gamla sparbanksformen. Nästa stora fusion var 1997, när Sparbanken Sverige och Föreningsbanken bildade FöreningsSparbanken – som senare bytte namn till Swedbank. Sparbankssfären har än idag en viktig ägarroll i Swedbank, vilket bland annat innebär att delar av Swedbanks vinst går till forskning, utbildning, idrott, näringsliv och kultur.

Bildtext: Bild från informationsmöte inför börsnoteringen. Foto: Rolf Adlercreutz, med tillstånd av Filmpoint Communication AB.

Kris utveckling

En bank också för Baltikum

2005 förvärvade banken den baltiska banken Hansabank. Att starta bankverksamhet i Baltikum, efter att länderna 1991 blivit självständiga, var ett naturligt steg. Det var en modern tolkning av den ursprungliga sparbanksidén: Att hjälpa fler till ekonomisk trygghet. 2006 bytte banken namn till Swedbank. De baltiska länderna är numera en självklar del av bankens hemmamarknad och Swedbank är ett av de mest omtyckta varumärkena i Baltikum.

Bild från en manifestation för självständighet i Litauen 1989 från Wikimedia av användaren Kusurija.

Baltikum

Finanskrisens svåra år

Finanskrisen 2008 drabbade de baltiska länderna hårt. Banksystemet var en del av krisen. Swedbank, liksom andra banker, hade lånat ut för mycket och för snabbt. Swedbanks arbete med obeståndslånen innebar dels att hjälpa drabbade privat- och företagskunder, dels att minimera bankens förluster genom att ta hand om och avyttra tillgångar på obestånd. Runt 2012 var obeståndsarbetet till stor del klart. Samtidigt började också de baltiska ländernas ekonomier återhämta sig.

Finanskrisen

En hållbar framtid

2019 var Swedbank en av de första bankerna att underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det innebär att banken ska bidra till en hållbar framtid och hjälpa kunderna att göra hållbara val. En viktig del i det arbetet är kampen mot penningtvätt. Eftersom granskningar visat att Swedbank tidigare brustit i rutinerna, rullade banken 2019 ut ett omfattande åtgärdsprogram. Målet är att vara branschledande i arbetet med att förhindra penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.

Hållbar framtid

Samma värderingar, som nu

200 år efter att den första sparbanken öppnade är Sverige ett av världens mest moderna länder. Vår första kund, treåriga Carolina Bernhardina, växte upp under helt andra livsvillkor än vad dagens barn gör. Och vad som 1820 sågs som en revolution – att sätta in pengar på en bank – är en självklarhet idag. Men idén om ekonomisk trygghet vägleder oss fortfarande. Vi vill vara en bank där du alltid känner dig välkommen, där du kan bygga upp din ekonomi och dit du går när du vill satsa på en idé eller förverkliga en dröm. Välkommen!

Framåt då. Framåt nu.