• Sparbanksidén fick snabbt fäste i Sverige och som mest fanns det 498 sparbanker. De började att slå sig samman för att bli starkare. När Sparbanken Sverige bildades 1992 valde närmare 90 sparbanker att fortsätta vara fristående banker och i stället samarbeta med Sparbanken Sverige.
  • Den första jordbrukskassan bildades 1915 i Västerhaninge utanför Stockholm, och 1992 ombildades de drygt 350 lokala Föreningsbankerna till ett sammanhållet bankaktiebolag.
  • 1997 gick Sparbanken Sverige och Föreningsbanken samman och bildade Föreningssparbanken.
  • 2005 förvärvade banken Hansabank som bedriver rörelse i de baltiska länderna. 
  • I april 2006 beslutade årsstämman att koncernen skulle anta det gemensamma namnet Swedbank. Namnbytet skedde legalt den 8 september samma år.