Hoppa till textinnehållet

Viktiga årtal i Swedbanks historia

Två kvinnor åker längdskidor

År från år
1810
Den sparbank som blir förebild för de svenska sparbankerna, Sparbanken i Ruthwell, Skottland, bildas.
1818 Under en debatt i riksdagen i fattigvårdsfrågan föreslår garvaren Johan Westin bildandet av sparbanker.
1819 Carl David Skogman utger på regeringens uppdrag skriften Underrättelser om så kallade Besparings Banker.
1820 Den första sparbanken bildas i Göteborg.
1875 En kunglig förordning angående sparbanker antas av riksdagen.
1892 Den första lagen om sparbanker antas av riksdagen. Sparbankernas kännetecken är det sparfrämjande syftet, frånvaron av enskilt vinstintresse, den demokratiska uppbyggnaden och den lokala förankringen.
1900 Svenska sparbanksföreningen, en av landets första branschorganisationer, bildas.
1915 Den första jordbrukskassan grundas i Västerhaninge.
1923 En ny sparbankslag slår fast sparbankernas sparfrämjande uppgift.
1924 Vid internationella sparbankskongressen i Milano beslutas att fira Sparsamhetens dag den 31 oktober varje år.
1925 Ett framtidsprogram för den sparfrämjande verksamheten presenteras.
1926 Lyckoslanten utkommer med sitt första nummer.
1927 Den första sparbanksaffischen produceras.
1935 Sparbankernas Obligationskassa bildades för att hjälpa sparbankerna med obligationshanteringen.
1940 Sparbankseken får sin slutliga form.
1941 Sparbankerna beslutar om gemensam annonsering och annonser i rikspress. Reklamen undertecknas med Sveriges sparbanker.
1942 Sparbankernas Bank bildas som centralbank för sparbankerna.
1955 En ny sparbankslag ger sparbankerna vissa ökade möjligheter.
Sparbankernas Bank bildar Sparbankernas Intecknings AB (Spintab).
1956 Ny jordbrukskasselag ger jordbrukskassorna nya möjligheter.
1958 Jordbrukets Bank bildas som centralbank för jordbrukskassorna.
1960 Sparbankerna inleder samarbete med försäkringsbolaget RKA. Sparbankernas Datacentral AB (Spadab) bildas. Kommunkredit AB bildas.
1964 Sparbanksinstitutet Skepparholmen tas i bruk.
1966 Sparbankernas inleder samarbete med Folksam. Svenska Sparbankernas Fastighetsbyrå (Spafab) bildas.
1967 Stiftelsen Sparinvest bildas. Sparinvest är den första av sparbankernas aktiefonder. Den första uttagsautomaten offline installeras i Uppsala sparbank.
1969 Jordbrukskassor och sparbanker jämställs med övriga banker och kan konkurrera på lika villkor.
1974 Jordbrukskassan byter namn till Föreningsbanken.
1977 Sparbankerna inviger den första uttagsautomaten Minuten online. Sparbankskort AB bildas.
1985 Fristående Sparbankers Riksförbund (FSR) bildas.
1990 Holdingbolaget Sparbanksgruppen AB bildas.
1991 Swedbank etablerar ett internationellt kontor i New York, USA, som stödjer stora företag och institutioner med ett brett utbud av produkter och tjänster inom DCM.
1992 Föreningsbanken AB bildas.
1992 Sparbanken Sverige AB bildas.
1994 Föreningsbanksaktien noteras på Stockholms Fondbörs.
1995 Sparbanken Sverigeaktien noteras på Stockholms Fondbörs.
1997 Styrelserna i Föreningsbanken och Sparbanken Sverige föreslår ett samgående mellan de båda bankerna.
1999 Swedbank öppnar en internationell avdelning i Oslo, Norge, som erbjuder ett stort utbud av produkter och tjänster inom finansiering och investering till företag och organisationer.
2001 Swedbank etablerar en internationell avdelning i Shanghai, Kina, som arbetar med företagskunder och erbjuder handelsfinansiering, valutaväxling samt andra tjänster.
2001
Styrelserna i FöreningsSparbanken och SEB föreslår ett samgående mellan de båda bankerna till SEB Swedbank.
2005

Planerna på ett sammangående mellan FöreningsSparbanken och SEB avbryts.

FöreningsSparbanken har 98 % av aktierna i Hansabank. Resterande aktierna köps in eller inlöses.

2005 Swedbank öppnar ett internationellt kontor i Helsingfors, Finland, som tillhandahåller kvalitativa banktjänster för företag som gör affärer med Finland.

2005 Swedbank etablerar ett internationellt kontor i Köpenhamn, Danmark, som erbjuder produkter till privatpersoner samt företag som har Swedbank Sverige som sin huvudsakliga bank.
2006

Årsstämman antar förslaget att ändra bankens namn till Swedbank.

Bankens namn ändras till Swedbank.

2007 Swedbank förvärvar TAS-Kommerzbank ("TAS") i Ukraina.
2008 Hansabanks namnbyte till Swedbank påbörjas i de tre baltiska länderna.
2013 Swedbank avvecklar verksamheten i Ryssland och dotterbolaget i Ukraina säljs.
2014 Swedbank blir den första nordiska banken att öppna ett representativt kontor i Afrika, söder om Sahara. Kontoret i Johannesburg stödjer kunder med handelsfinansiering och riskavtäckning när affärer med afrikanska kunder växer.
2020 Det är 200 år sedan den första sparbanken öppnade.